4. Seviye İngilizce
1. Simple Past Tense - Geçmiş Zaman Hareket Cümlesi 2. Regular and Irregular Verbs - Düzenli ve Düzensiz Fiiller 3. Tips for Irregular Verbs - Düzensiz Fiiller İçin Tüyolar 4. Irregular Verb List - Düzensiz Fiiller Listesi 5. Autobiography - Hayat Hikayesi (İngilizce Özgeçmiş) 6. Then, After, Later, At first, Before, Ago Sonra ve Önce Bağlaçları 7. Verbal Adjectives - Sıfat Fiiller 8. Past Continuous Tense - Şimdiki Zamanın Hikayesi 9. When, While, As, Whilst - İken Bağlacı 10. Tag Questions - Teyit Soruları 11. Question Types - Soru Tipleri 12. Future Continuous Tense (will be+ing) - Şimdiki Zamanın Gelecekteki Hali 13. Perfect Tenses - Geçmiş Zamanlar 14. Relative Clauses - Tamlama Cümleleri Genel Anlatım 15. Relative Clauses (who) - Tamlama Cümleleri 16. Relative Clauses (whom) - Tamlama Cümleleri 17. Relative Clauses (whose) - Tamlama Cümleleri 18. Relative Clauses (Which) - Tamlama Cümleleri 19. Relative Clauses (Where) - Tamlama Cümleleri 20. Relative Clauses (When) - Tamlama Cümleleri 21. Relative Clauses (Why) - Tamlama Cümleleri 22. Phrases - Tamlamalar 23. If Clauses - Şart Cümleleri 24. If Clauses - Şart Cümleleri Type 0,1 25. If Clauses - Şart Cümleleri Type -2 26. If Clauses - Şart Cümleleri Type -3 27. Omitting If - Koşul Cümlesindeki If i Çıkarmak 28. Conditional Connectives - Koşul Baglaçları 29. Simple Past and Present Perfect Tense - Basit ve Yakın Geçmiş Zaman Farkı 30. Planned Future in The Past - Planlı Gelecek Zamanın Geçmiş Hali