Derslere Dön4. Seviye İngilizce » 9. When, While, As, Whilst - İken Bağlacı