Derslere Dön4 » 2. Simple Past Tense - Geçmiş Zaman Hareket Cümlesi