Derslere Dön4 » 1. Simple Past Tense - Geçmiş Zaman Durum Cümlesi