Derslere Dön4 » 25. Adjective Order in a Sentence - Cümlede Sıfatların Öncelik Sırası