Derslere Dön2 » 2. Simple Present Tense - Geniş Zaman Fiil Cümlesi - 2

TEST 1          TEST 2          TEST 3