Derslere Dön1 » 14. Simple Present Tense (am,is,are) - Geniş Zaman Durum Cümlesi -2

TEST