Derslere Dön1 » 13. Simple Present Tense (am,is,are) - Geniş Zaman Durum Cümlesi -1

TEST