Derslere Dön1 » 10. Adverbs of time - Zaman Zarfları Yıllar-Mevsimler-Aylar-Günler